МЕНИ
Насловна » Архива » Јавне набавке » Јавне набавке 2019. година

Јавне набавке

29.11.2019.

Јавна набавка мале вредности 47/19 - Набавка и уградња надземне стационарне колске (камионске) ваге на граничном прелазу Прешево

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

11.12.2019.

Одлука о додели уговора

16.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2019.

Јавна набавка број 40/19 – Замена контејнера на граничном прелазу Ватин - објекти инспекције

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

20.12.2019.

Одлука о додели уговора

23.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2019.

Јавна набавка број 39/19 – Набавка услуга стручног надзора над радовима на изградњи монтажно-демонтажног објекта контејнерског типа на ГП Батровци

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

24.12.2019.

Одлука о додели уговора

31.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2019.

Јавна набавка број 38/19 - Радови на изградњи монтажно-демонтажног објекта контејнерског типа на ГП Батровци

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

02.12.2019.

Појашњење – питања и одговори 1

20.12.2019.

Одлука о додели уговора

26.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2019.

Јавна набавка број 37/2019 – Набавка услуге стручног надзора на изградњи граничног прелаза Бајина Башта

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

11.12.2019.

Одлука о додели уговора

23.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

25.10.2019.

Јавна набавка број 31/19 – Набавка услуга стручног надзора над адаптацијом надстрешнице на ГП Батровци

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

12.11.2019.

Одлука о додели уговора

18.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

25.10.2019.

Јавна набавка број 30/19 – Извођење радова на адаптацији надстрешнице на ГП Батровци

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

12.11.2019.

Одлука о додели уговора

18.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

22.10.2019.

Јавна набавка мaле вредности 33/2019 – Услуга одржавања аутоматских рампи на граничним прелазима

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

04.11.2019.

Одлука о додели уговора

06.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

20.08.2019.

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број 27/19 - Извођење радова на рестаурацији зграде Железничке станице у Београду

Преузмите Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

23.08.2019.

Појашњење – питања и одговори 1

Измењена техничка спецификација-Прилог 1

02.09.2019.

Одлука о додели уговора

09.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

16.08.2019.

Јавна набавка број 26/2019 - Набавка услуга израде техничке документације за доградњу проширење надстрешнице на ГП Прешево

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

24.09.2019.

Одлука о додели уговора

30.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

13.08.2019.

Централизована јавна набавка 9/2019 – канцеларијски намештај

Преузмите Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

15.07.2019.

Централизована јавна набавка 5/2019 – електрична енергија

Преузмите Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

11.07.2019.

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број 22/19 - Услуга одржавања апликативног софтвера ,,Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини“

Преузмите oбавештење о покретању преговарачког поступка у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

15.07.2019.

Измена конкурсне документације

Модел уговора

Образац VII-3

19.07.2019.

Одлука о додели уговора

30.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

08.07.2019.

Централизована јавна набавка 10/2019 - набавка оригинал тонера за остале уређаје Brother

Преузмите Обавештење о закљученом уговору у PDF формату

03.07.2019.

Централизована јавна набавка 6/2017 - електрична енергија

Преузмите Обавештење о закљученом уговору у PDF формату

25.06.2019.

Централизована јавна набавка 8/2017 - оригинал тонери за HP уређаје

Преузмите Обавештење о закљученом уговору у PDF формату

20.06.2019.

Јавна набавка број 21/19 - Набавка уређаја за проширење система архивирања видео надзора на граничним прелазима (сториџа)

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

25.06.2019.

Појашњење - питање и одговори 1

15.07.2019.

Одлука о додели уговора

07.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору

18.06.2019.

Јавна набавка број 20/19 - Набавка и постављање два монтажно-демонтажна санитарна контејнера, на ГП Годово и на ГП Прешево

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

19.06.2019.

Појашњење - питање и одговори 1

27.06.2019.

Одлука о додели уговора

03.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

14.06.2019.

Јавна набавка број 19/19 - Набавка и постављање посебних ознака, табли и сигнализације на граничним прелазима

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

21.06.2019.

Појашњење - питање и одговори 1

Измена конкурсне документације – спецификација

19.07.2019.

Одлука о додели уговора

08.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору

12.06.2019.

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број 17/19 - Извођење радова на реконструкцији пословног објекта-зграде у ул. Косовска 31, Београд

Преузмите oбавештење о покретању преговарачког поступка у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

17.06.2019.

Појашњење - питање и одговори 1

25.06.2019.

Одлука о додели уговора

04.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

23.12.2019.

Одлука о измени уговора

07.06.2019.

Јавна набавка мале вредности број 18/19 - Набавка клима уређаја са уградњом, уз демонтажу и одржавање постојећих клима уређаја, за потребе граничних прелаза

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

18.06.2019.

Одлука о обустави поступка

24.06.2019.

Обавештење о обустави поступка

22.05.2019.

Јавна набавка мале вредности број 15/19 - Одржавање аутоматских рампи на граничним прелазима

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

03.06.2019.

Одлука о обустави поступка

24.06.2019.

Обавештење о обустави поступка

16.05.2019.

Јавна набавка број 13/19 - Набавка и уградња аутоматских рампи са демонтажом постојећих

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

23.05.2019.

Појашњење - питање и одговори 1

31.05.2019.

Одлука о додели уговора

19.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

09.05.2019.

Јавна набавка број 11/19 - Набавка текућег одржавања на машинским инсталацијама на објектима друмских граничних прелаза

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

04.06.2019.

Појашњење - питање и одговори 1

Измењена конкурсна докуметација

13.06.2019.

Одлука о додели уговора

01.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

07.05.2019.

Јавна набавка број 10/19 - Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на грађевинским радовима , на и у објектима друмских граничних прелаза

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

09.05.2019.

Измењена конкурсна докуметација

23.05.2019.

Појашњење - питање и одговори 1

Пречишћена конкурсна документација

28.05.2019.

Појашњење - питање и одговори 2

14.06.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.04.2019.

Јавна набавка број 8/19 - Набавка услуга – текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе друмских граничних прелаза

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

06.05.2019.

Појашњење - питање и одговори 1

09.05.2019.

Измењена конкурсна докуметација

31.05.2019.

Одлука о додели уговора

14.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

15.04.2019.

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење у PDF формату

Преузмите обавештење - набавка пиктограма у PDF формату

13.09.2019.

Преузмите обавештење - стручни надзор у PDF формату

Преузмите обавештење - замена контејнера у PDF формату

12.04.2019.

Јавна набавка број 5/19 - Набавка услуге израде техничке документације за адаптацију надстрешница на граничним прелазима Батровци и Прешево

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

17.04.2019.

Измена и допуна конкурсне документације

20.05.2019.

Одлука о додели уговора

07.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

13.02.2019.

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ број 4/19 - Набавка услуге оглашавања у дневним новинама

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

19.02.2019.

Појашњење - питање и одговори

26.02.2019.

Одлука о додели уговора

11.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору

05.02.2019.

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ број 3/19 - Одржавање електро-енергетског система инсталација у објектима ГП Хоргош

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

18.02.2019.

Одлука о додели уговора

04.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво