МЕНИ
Насловна » Oгласи

Oгласи

20.04.2023.

ОГЛАС БР. 16
о отуђењу непокретности у јавној својини

Преузмите документ

који се објављује дана 20.04.2023. у дневним новинама "Ало".

19.04.2023.

ОГЛАС БР. 15
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини РС, ради изградње

Преузмите документ

који се објављује дана 19.04.2023. у дневним новинама "Ало".

13.04.2023.

ОГЛАС БР. 14
ради отуђења покретних ствари у својини Републике Србије прикупљањем писмених понуда

Преузмите документ

Преузмите Списак покретних ствари

који се објављује дана 13.04.2023. у дневном листу ALO MEDIA SYSTEM.

04.04.2023.

Обавештење о поништају огласа број 10

Преузмите документ

а исти ће бити објављен дана 05.04.2023. у дневном листу Српски телеграф и Ало.

01.04.2023.

ОГЛАС БР. 13
ради отуђења покретних ствари у својини Републике Србије прикупљањем писмених понуда

Преузмите документ

Преузмите Списак покретних ствари

који се објављује дана 01.04.2023. у дневном листу ALO MEDIA SYSTEM.

18.03.2023.

ОГЛАС БР. 12
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 18.03.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

10.03.2023.

ОГЛАС БР. 11
ради отуђења превозног средства-брода, са обрасцима понуде и изјаве

Преузмите документ

Преузмите документ

који се објављује дана 10.03.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

07.03.2023.

ОГЛАС БР. 10
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 07.03.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

14.02.2023.

ОГЛАС БР. 9
о отуђењу покретних ствари прикупљањем писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 14.02.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

10.02.2023.

ОГЛАС БР. 8
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РС

Преузмите документ

који се објављује дана 10.02.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

09.02.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се сви заинтересовани, да је грешком дневних новина ,,Српски телеграф“, у данашњем издању објављен погрешан оглас.

Оглас број 7 ће се објавити у сутрашњем издању, дана 10.02., а рокови за достављање понуда остају исти.


ОГЛАС БР. 7
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Преузмите документ

који се објављује дана 09.02.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

04.02.2023.

ОГЛАС БР. 6
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ

који се објављује дана 04.02.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

30.01.2023.

ОГЛАС БР. 5
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који је објављен дана 30.01.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

26.01.2023.

ОГЛАС БР. 4
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак покретних ствари

који је објављен дана 26.01.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

23.01.2023.

ОГЛАС БР. 3
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који је објављен дана 23.01.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

18.01.2023.

ОГЛАС БР. 2
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак покретних ствари

који се објављује дана 19.01.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

05.01.2023.

ОГЛАС БР. 1
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који jе објављен дана 05.01.2023. у дневним новинама Српски телеграф.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво