МЕНИ
Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

 

 

6.12.2020.

Централизована јавна набавка ЦЈН 11/20- осигурање запослених

Обавештење о закљученом уговору -Партија 1

Обавештење о закљученом уговору -Партија 2

01.10.2020.

Централизована јавна набавка бр.9/2020-осигурање имовине

Обавештење о закљученом уговору –Партија 1

Обавештење о закљученом уговору –Партија 7

20.08.2020.

ЈНМВ 27/20 - Набавка клима уређаја са монтажом и демонтажом на граничним прелазима

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

15.09.2020.

Одлука о додели уговора

23.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору

20.08.2020.

ЈНОП 24/20 - Набавка и постављање мобилних баријера за усмеравање саобраћаја и саобраћајних знакова са стубовима, на примарним граничним прелазима

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

31.08.2020.

Одговор на Захтев за појашњење конкурсне документације

23.09.2020.

Одлука о додели уговора

04.11.2020.

Обавештење о закљученом уговору

06.08.2020.

ЈНМВ 25/2020 - Набавка услугe израдe пројектно техничке документације саобраћајне сигнализације на ГП Прешево

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

10.08.2020.

Питање и одговор

21.08.2020.

Одлука о додели уговора

10.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2020.

ЈН 20/2020- Услуге редовног и додатног одржавања апликативног софтвера ,,Регистар евиденције непокретности у јавној својини"

Преузмите oдлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

06.08.2020.

Одлука о додели уговора

25.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

17.06.2020.

ЈН 18/2020 - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку додатних и непредвиђених радова на реконструкцији зграде у Косовској 31 у Београдуу

Преузмите Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

29.06.2020.

Одлука о додели уговора

08.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

05.06.2020.

ЈН 16/2020 - Услуге стручног надзора над изградњом граничног прелаза Котроман II фаза

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

01.07.2020.

Одлука о додели уговора

27.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

15.05.2020.

ЈНМВ 11/2020 - Одржавање система видео надзора на друмским граничним и пограничним прелазима

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

19.05.2020.

Питање и одговор бр.1

27.05.2020.

Одлука о додели уговора

08.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору

14.04.2020.

Јавна набавка бр.15/2020- Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда- Извозвођење додатних радова на рестаурацији зграде Железничке станице у Београду

Преузмите Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

04.05.2020.

Одлука о додели уговора

27.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору

17.03.2020.

Централизована јавна набавка 5/2019- електична енергија

Преузмите Обавештење о закљученом уговору

27.02.2020.

ЈНМВ 7/2020 - Набавкa услуга текуће одржавање и хитне интервенције на машинским инсталацијама на објектима друмских граничних прелаза

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

10.03.2020.

Одлука о додели уговора

19.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

26.02.2020.

ЈНОП 4/2020 - Набавка услуга судских вештака и лиценцираних проценитеља непокретности

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

19.03.2020.

Измењен позив за достављање понуда

02.04.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

13.04.2020.

Обавештење о Захтеву за заштиту права понуђача

08.06.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.09.2020.

Oдлука о додели уговора бр.1

Oдлука о додели уговора бр.2

Oдлука о додели уговора бр.3

Oдлука о додели уговора бр.4

Oдлука о додели уговора бр.5

Oдлука о додели уговора бр.6

Oдлука о додели уговора бр.7

29.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

Обавештење о закљученом уговору бр. 2

Обавештење о закљученом уговору бр. 3

Обавештење о закљученом уговору бр. 4

Обавештење о закљученом уговору бр. 5

Обавештење о закљученом уговору бр. 6

Обавештење о закљученом уговору бр. 7

13.11.2020.

Oдлука о додели уговора бр. 8

Oдлука о додели уговора бр. 9

Oдлука о додели уговора бр. 10

Oдлука о додели уговора бр. 11

Oдлука о додели уговора бр. 12

Oдлука о додели уговора бр. 13

Oдлука о додели уговора бр. 14

Oдлука о додели уговора бр. 15

Oдлука о додели уговора бр. 16

30.11.2020.

Обавештење о закљученом уговору бр. 8

Обавештење о закљученом уговору бр. 9

Обавештење о закљученом уговору бр. 10

Обавештење о закљученом уговору бр. 11

Обавештење о закљученом уговору бр. 12

Обавештење о закљученом уговору бр. 13

16.12.2020.

Oдлука о додели уговора бр. 17

Oдлука о додели уговора бр. 18

Обавештење о закљученом уговору бр. 15

Обавештење о закљученом уговору бр. 16

Обавештење о закљученом уговору бр. 17

Обавештење о закљученом уговору бр. 18

22.12.2020.

Обавештење о закљученом уговору бр. 14

10.02.2021.

Oдлука о додели уговора бр. 19

Oдлука о додели уговора бр. 20

Oдлука о додели уговора бр. 21

Oдлука о додели уговора бр. 22

Oдлука о додели уговора бр. 23

10.03.2021.

Обавештење о закљученом уговору бр. 20

Обавештење о закљученом уговору бр. 21

Обавештење о закљученом уговору бр. 22

Oдлука о додели уговора бр. 24

Обавештење о закљученом уговору бр. 19

Обавештење о закљученом уговору бр. 23

Обавештење о закљученом уговору бр. 24

13.05.2021.

Обавештење о закљученом уговору бр. 25

Обавештење о закљученом уговору бр. 27

Oдлука о додели уговора бр. 25

Oдлука о додели уговора бр. 26

Oдлука о додели уговора бр. 27

Oдлука о додели уговора бр. 28

21.05.2021.

Oдлука о додели уговора бр. 29

24.02.2020.

Јавна набавка 6/2020 – Набавка услуга – текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе друмских граничних прелаза

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

19.03.2020.

Измењен позив за достављање понуда

01.04.2020.

Oдлука о додели уговора

11.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2020.

Јавна набавка 8/2020 – Набавка услуге уградње декоративне расвете за пословни објекат у Косовској 31, према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

25.02.2020.

Питање и одговор бр.1

28.02.2020.

Питање и одговор бр.2

05.03.2020.

Одлука о додели уговора

23.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

11.02.2020.

Јавна набавка мaле вредности 3/2020 – Набавка услуга оглашавања у дневним новинама

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

25.02.2020.

Одлука о додели уговора

11.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

11.02.2020.

Јавна набавка 5/2020 – Набавка радова текућег одржавања и хитних интервенција грађевинских радова на објектима друмских граничних прелаза

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију

25.02.2020.

Питање и одговор бр.1

03.03.2020.

Питање и одговор бр.2

13.03.2020.

Одлука о додели уговора

31.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

30.01.2020.

Јавна набавка мaле вредности 1/2020 – Одржавање биофекалног колектора на ГП Батровци

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

13.02.2020.

Одлука о додели уговора

12.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

03.01.2020.

Централизована јавна набавка 6/2018 – осигурање запослених и других лица

Преузмите Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Преузмите Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

29.11.2019.

Јавна набавка 46/19 – Радови на запречавању на граничним прелазима према Црној Гори

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

20.12.2019.

Одлука о додели уговора

16.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2019.

Јавна набавка број 43/19 – Набавка услуга израде техничке документације за извођење радова на водоводној мрежи за ГП Прешево

Преузмите позив за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

20.12.2019.

Одлука о додели уговора

03.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво