МЕНИ

Директор

Јован Воркапић, постављен на положај директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, на пет година, Решењем Владе од 07 децембра 2016 године

Јован Воркапић, поново постављен на положај директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, од 08. децембра 2021. године, на пет година, Решењем Владе 24 Број: 119-10639/21.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво