МЕНИ
Насловна » Архива » Oгласи »Oгласи 2016

Oгласи који нису актуелни

26.12.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 26.12.2016. у дневним новинама НДН ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите списaк непокретности у PDF формату

25.11.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 25.11.2016. у дневном листу ,,Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

28.10.2016.

ИЗМЕНA И ДОПУНA НЕОБАВЕЗУЈУЋЕГ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ „БЕОГРАД ЦЕНТАР“ И ПРАТЕЋИХ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА

Измена објављена дана 28.10.2016. године у двевном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

24.10.2016.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 24.10.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас и табелу у PDF формату

06.10.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Оглас објављен 06.10.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

01.10.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 01.10.2016. у дневном листу ,,Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

29.09.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 29.09.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

28.09.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 28.09.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

22.09.2016.

ОГЛАС БР. 3
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас објављен 22.09.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

09.09.2016.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Оглас објављен 09.09.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

31.08.2016.

ОГЛАС БР. 2
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас објављен 31.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

30.08.2016.

Необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за изградњу зграде железничке станице „БЕОГРАД ЦЕНТАР“ и пратећих комерцијалних садржаја

Оглас објављен 30.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите необавезујући јавни позив у PDF формату

Non-binding call invitation for collection of letters of interest for construction of the BELGRADE CENTER railway station building and accompanying commercial facilities

Изјава о чувању поверљивих података

30.08.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на новоизграђеном граничном прелазу „Хоргош“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 28)

Оглас објављен 30.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

25.08.2016.

О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 25.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

01.08.2016.

О Г Л А С
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 02.08.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

29.07.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 29.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

21.07.2016.

О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 21.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

21.07.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 21.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

11.07.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 11.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

11.07.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“

Оглас објављен 11.07.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

17.06.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 2
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 17.06.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

09.06.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда (Оглас бр. 3)

Оглас објављен 09.06.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

Питања и одговори у вези каталошке документације поводом Јавног Огласа за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда (Оглас бр. 3)

06.06.2016.

О Г Л А С
ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите списак возила у XLS формату

Напомена 1

Напомена 2

27.05.2016.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 27.05.2016. у дневном листу ,,Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

24.05.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 1
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 24.05.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

20.05.2016.

ОГЛАС
ради отуђења непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писмених понуда

Оглас објављен 21.05.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

16.04.2016.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 16.04.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

01.04.2016.

ОГЛАС
ради отуђења покретних ствари-возила у својини Републике Србије прикупљањем писмених понуда

Оглас објављен 01.04.2016. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

25.03.2016.

ОГЛАС
о Отуђењу војних непокретности путем прикупљања писмених понуда

Оглас објављен 25.03.2016. у дневном листу ,,Политика - додатак Некретнине“

Преузмите оглас у PDF формату

21.06.2016.

ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
путем прикупљања писаних понуда (број 2/2016)

Преузмите оглас у PDF формату

09.06.2016.

ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
путем прикупљања писаних понуда (број 1/2016)

Преузмите оглас у PDF формату

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво