МЕНИ
Насловна » Архива » Oгласи » Oгласи 2021

Oгласи који нису актуелни

31.12.2021.

ОГЛАС БР. 24
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 31.12.2021. у дневним новинама.

20.12.2021.

ОГЛАС БР. 23
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 20.12.2021. у дневном листу Српски телеграф.

3.12.2021.

ОГЛАС БР. 22
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОМПЛЕКСА ХОТЕЛА „ОБРЕНОВАЦˮ У ОБРЕНОВЦУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 4.12.2021. у дневном листу Српски телеграф.

23.11.2021.

ОГЛАС БР. 21
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА СА СПИСКОМ НЕПОКРЕТНОСТИ

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 24.10.2021. у дневном листу Српски телеграф.

21.10.2021.

ОГЛАС БР. 20
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 22.10.2021. у дневном листу Српски телеграф.

19.10.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ТРЕЋЕМ ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО VII ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. RHP-W7-PA/PC2-2021 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ

Преузмите документ

30.09.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PC3-2021

за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије
на територији општине Параћин

Преузмите документ

Преузмите образац

28.09.2021.

ОГЛАС БР. 19
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите обрасце и изјаве

који се објављује дана 29.09.2021. у дневном листу Српски телеграф.

22.09.2021.

ОГЛАС БР. 18
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 23.09.2021. у дневном листу Српски телеграф.

20.09.2021.

ОГЛАС БР. 17
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 21.09.2021. у дневном листу Српски телеграф.

17.09.2021.

ОГЛАС БР. 16
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 20.09.2021. у дневном листу Српски телеграф.

17.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДРУГОМ ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО VII ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. RHP-W7-PA/PC2-2021 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ

15.09.2021.

ОГЛАС БР. 15
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 16.09.2021. у дневном листу Српски телеграф.

13.09.2021.

ОГЛАС БР. 14
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 13.09.2021. у дневном листу Српски телеграф.

13.08.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО VII ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. RHP-W7-PA/PC2-2021 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ

У складу са предлогом Комесаријата за избеглице и миграције РС, рок за подношење понуда по јавном позиву биће продужен до 16.09.2021. године.

11.08.2021.

ОГЛАС БР. 13
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 11.08.2021. у дневном листу Српски телеграф.

11.08.2021.

ОГЛАС БР. 12
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 11.08.2021. у дневном листу Српски телеграф.

14.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБЈАВЉИВАЊУ VII ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА КУПОВИНУ СТАНОВА У ОДАБРАНИМ ЈЛС

Преузмите јавни позив - Бачка Паланка

Преузмите oбразац понуде - Бачка Паланка

Преузмите јавни позив - Нови Сад

Преузмите јавни позив - Оџаци

Преузмите јавни позив - Сомбор

Преузмите јавни позив - Шид

Преузмите јавни позив - Шабац

Преузмите јавни позив - Бор

Преузмите oбразац понуде - Нови Сад, Оџаци, Сомбор, Шид, Шабац и Бор

Преузмите јавни позив - Кикинда

Преузмите oбразац понуде - Кикинда

Преузмите јавни позив - Пожаревац

Преузмите oбразац понуде - Пожаревац

Преузмите јавни позив - Сремска Митровица

Преузмите oбразац понуде - Сремска Митровица

Преузмите јавни позив - Сремски Карловци

Преузмите oбразац понуде - Сремски Карловци

Преузмите јавни позив - Стара Пазова

Преузмите oбразац понуде - Стара Пазова

Преузмите јавни позив - Зрењанин

Преузмите oбразац понуде - Зрењанин

којe jе објављено у дневном листу Вечерње новости дана 13.07.2021 године. .

09.07.2021.

ОГЛАС БР. 11
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 09.07.2021. у дневном листу Српски телеграф.

25.06.2021.

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА БР. 8

Преузмите документ

који се објављује дана 26.06.2021. у дневном листу Српски телеграф.

24.06.2021.

ОГЛАС БР. 10
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 25.06.2021. у дневном листу Српски телеграф.

02.06.2021.

ОГЛАС БР. 9
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 02.06.2021. у дневном листу Српски телеграф.

25.05.2021.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

Преузмите документ

14.05.2021.

ОГЛАС БР. 8
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који оглас се објављује дана 15.05.2021. у дневном листу Српски телеграф.

12.05.2021.

ОГЛАС БР. 7
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 12.05.2021. у дневном листу Српски телеграф.

10.05.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ДРУГОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РС

Преузмите документ

07.05.2021.

ОГЛАС БР. 5
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 07.05.2021. у дневном листу Српски телеграф.

29.04.2021.

ОГЛАС БР. 6
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Понуде и изјаве

који оглас се објављује дана 04.05.2021. у дневном листу Српски телеграф.

21.04.2021.

ОГЛАС БР. 4
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак покретних ствари

који оглас се објављује дана 22.04.2021. у дневном листу Српски телеграф.

16.04.2021.

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА БР. 2

Преузмите документ

који се објављује дана 19.04.2021. у дневном листу Српски телеграф.

16.04.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу рока за пoдношење понуда по VI Јавном позиву бр. RHP-W7-PA/PC1-2021 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије, објављеном дана 03. марта 2021. годинe

Преузмите документ

08.04.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Текст Јавног позива за прикупљање писмених понуда за извођење радова – реконстукција и надоградња постојећег склоништа у Новом Београду, Блок 33, ул. Народних хероја бр. 43, на кат. парц. бр. 6770 КО Нови Београд, по моделу суинвестирања, може се преузети на званичној интернет страници Јавног предузећа за склоништа из Београда

11.03.2021.

ОГЛАС БР. 3
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 12.03.2021. у дневном листу Српски телеграф.

10.03.2021.

ОГЛАС БР. 2
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који оглас се објављује дана 11.03.2021. у дневном листу Српски телеграф.

19.01.2021.

ОГЛАС БР. 1
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 19.01.2021. у дневном листу Српски телеграф.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво