МЕНИ
Насловна » Архива » Јавне набавке » Јавне набавке 2018. година

Јавне набавке

24.12.2018.

Централизована јавна набавка 9/18 - рачунарскa опремa

Обавештење о закљученом уговору П2

24.12.2018.

Централизована јавна набавка 6/18 - услуга осигурања запослених и других лица

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

10.12.2018.

Централизована јавна набавка 4/18 - канцеларијски намештај

Обавештење о закљученом уговору П1

12.10.2018.

Набавка услуге израде идејног и пројекта за извођење радова на адаптацији и реконструкцији објекта
Јавна набавка ЈН 11/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

24.10.2018.

Одлука о додели уговора

09.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

10.09.2018.

Централизована јавна набавка 3/18 - oсигурање имовине

Обавештење о закљученом уговору П17

Обавештење о закљученом уговору П7

11.07.2018.

Централизована јавна набавка 6/17 - набавка електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору

11.07.2018.

Централизована јавна набавка 8/17- оригинални тонери за Xerox уређаје

Обавештење о закљученом уговору

11.07.2018.

Централизована јавна набавка 4/15 - рециклирани тонери

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2018.

Извођење грађевинско занатских радова на ГП Хоргош
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 7/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

26.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

02.04.2018.

Одлука о додели уговора

16.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору

09.03.2018.

Адаптација и реконструкција Кур салона у Бањи Ковиљачи
Јавна набавка ЈН 5/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

15.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

16.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

19.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

Образац број 1

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

20.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

21.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

28.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

29.03.2018.

Измена конкурсне документације

Прилог 1

30.03.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

02.04.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

04.04.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

11.04.2018.

Одлука о додели уговора

19.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору

07.12.2018.

Одлука о измени уговора

14.02.2018.

Спровођење промена на катастарским парцелама-препарцелација
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 4/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

23.02.2018.

Одлука о додели уговора

26.02.2018.

Обавештење о закљученом уговору

26.01.2018.

Одржавање биофекалног колектора на ГП Батровци
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/18

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

01.02.2018.

Појашњење - питање и одговори у PDF формату

06.02.2018.

Одлука о додели уговора

15.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво