МЕНИ
Насловна » Архива » Јавне набавке » Јавне набавке 2016. година

Јавне набавке

07.11.2017.

Централизована јавна набавка 15/2016

Обавештење о закљученом уговору – штампачи

17.10.2017.

Централизована јавна набавка 15/2016

Обавештење о закљученом уговору – радне станице

20.09.2017.

Централизована јавна набавка 3/2016

Обавештење о закљученом уговору – мобилна телефонија

30.08.2017.

Централизована јавна набавка 15/16

Обавештење о закљученом уговору – колор штампач

26.06.2017.

Централизована јавна набавка 5/16 - Партија 16 - Осигурања имовине за потребе Републичке дирекције за имовину РС

Обавештење о закљученом уговору

26.06.2017.

Централизована јавна набавка 11/2016, на период од 2 године - Електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору

29.03.2017.

Централизована јавна набавка 1/2016

Обавештење о закљученом уговору – намештај

04.01.2017.

Централизована јавна набавка 6/2016

Обавештење о закљученом уговору – Партија 26 (чишћење зграда)

18.10.2016.

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊАПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавна набавка бр. 8/2016
НАБАВКА МОНТАЖНО – ДЕМОНТАЖНЕ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ И ПОМОЋНИХ СТАЗА СА СВОМ НЕОПХОДНОМ ОПРЕМОМ, СА ЗАКУПОМ ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ЕВРОПСКОГ АТЛЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ДВОРАНИ 2017, НА ЛОКАЦИЈИ „КОМБАНК АРЕНА“ У БЕОГРАДУ И МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ИСТИХ, ПО СИСТЕМУ ,,КЉУЧ У РУКЕ“

Преузмите обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

24.10.2016.

Појашњење конкурсне документације 1

28.10.2016.

Одлука о додели уговора

02.11.2016.

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2016.

ЈН 7/16 Извођење радова на одржавању термо-техничких система инсталација у објектима ГП Хоргош

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

12.10.2016.

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

08.07.2016.

Централизована јавна набавка 5/16

Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

13.04.2016.

Jавнa набавкa мале вредности број 3/2016, за набавку услугa – оглашавање у дневним новинама

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

Одлука о додели уговора

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво