МЕНИ
Насловна » Архива » Oгласи » Oгласи 2018

Oгласи који нису актуелни

11.12.2018.

НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 12.12.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

10.12.2018.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 11.12.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите табелу у XLS формату

07.12.2018.

НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 08.12.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

28.11.2018.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОРИСНИКА ИНСТИТУТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ИЗ БЕОГРАДА, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ, КОЈЕ ЧИНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ТОГ ИНСТИТУТА ''ВРМАЦ'', У ПРЧЊУ, У ЦРНОЈ ГОРИ

а који се објављује у дневним новинама ,,Побједа” у Црној Гори и Српском телеграфу, дана 29.11.2018 године.

Преузмите јавни позив у PDF формату

9.11.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите јавни позив у PDF формату

1.11.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Политика дана 2.11.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

18.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп објеката јавног тоалета на граничном прелазу „Прешево“, прикупљањем писаних, затворених понуда

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 19.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

18.09.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РС ЗА ПОТРЕБЕ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РС

Преузмите јавни позив у PDF формату

17.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 17.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

17.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 17.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

10.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 8
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 10.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

06.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 12
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 07.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

05.09.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОЈ ИМОВИНИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШИХ РЕПУБЛИКА ЧЛАНИЦА СФРЈ

а који се објављује у дневном листу ПОЛИТИКА дана 05.09.2018. године и првом наредном броју Службеног гласника РС.

Преузмите јавни позив у PDF формату

Образац пријаве

03.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 5
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 03.09.2018. године.

Преузмите оглас у PDF формату

Списак непокретоности

07.08.2018.

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 07 августа 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

13.07.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Политика дана 13 јула 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

12.07.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС БРОЈ 10 о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 13 јула 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

11.07.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 9 О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 11 јула 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

04.07.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 7 РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 05 јула 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

27.06.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 6 О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 27 јуна 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

07.06.2018.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 07 јуна 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

21.05.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 22 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

15.05.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 4 О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 16 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

14.05.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 15 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

11.05.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 3 О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 14 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

09.05.2018.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 10 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

04.05.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 04 маја 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

27.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 27 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

25.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ БАЊСКОГ КОМПЛЕКСА „ЖУБОР“ У КУРШУМЛИЈСКОЈ БАЊИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 25 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

25.04.2018.

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 25 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

19.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 20 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

19.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 20 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

19.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Политика дана 20 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

13.04.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 13 априла 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

26.03.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА-ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ВОЗИЛА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 26 марта 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

15.03.2018.

ОГЛАС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ЗАКУПЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНО - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „БАТРОВЦИ“

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 15 марта 2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

20.02.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневном листу Српски телеграф дана 21.02.2018 године.

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЈАВНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневним новинама Српски Телеграф дана 31.01.2018 године

Преузмите оглас у PDF формату

25.01.2018.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневним новинама Српски Телеграф дана 25.01.2018 године

Преузмите оглас у PDF формату

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво