МЕНИ
Насловна » Архива » Oгласи » Oгласи 2022

Oгласи који нису актуелни

27.12.2022.

ОГЛАС БР. 27
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који jе објављен дана 27.12.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

14.12.2022.

ОГЛАС БР. 26
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који jе објављен дана 14.12.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

25.11.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ
РАДИ КУПОВИНЕ СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОТРЕБЕ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Преузмите обавештење

Преузмите Јавни позив

Преузмите образац

25.11.2022.

ОГЛАС БР. 25
о отуђењу непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

који jе објављен дана 25.11.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

16.11.2022.

ОГЛАС БР. 24
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који jе објављен дана 16.11.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

07.11.2022.

ОГЛАС БР. 23
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који jе објављен дана 07.11.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

07.11.2022.

ОГЛАС БР. 22
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који jе објављен дана 07.11.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

11.10.2022.

ОГЛАС БР. 21
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који jе објављен дана 11.10.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

11.10.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ

Преузмите документ

који је објављен дана 11.10.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

06.10.2022.

ОГЛАС БР. 20
O ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДA

Преузмите документ

који се објављује дана 07.10.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

04.10.2022.

ИСПРАВКА ОГЛАСА БР. 19

Преузмите документ

који је објављен дана 04.10.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

03.10.2022.

ОГЛАС БР. 19
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 03.10.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

26.09.2022.

ОГЛАС БР. 18
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који се објављује дана 27.09.2022. у дневном листу НДН„Српски телеграф“.

29.08.2022.

ОГЛАС БР. 17
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Исправка-обавештење

који је објављен дана 29.07.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

27.07.2022.

ОГЛАС БР. 16
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите Изјаве

који се објављује дана 28.07.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

22.07.2022.

ОГЛАС БР. 15
ради давања у закуп непокретности у својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 25.07.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

19.07.2022.

ОГЛАС БР. 14
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача – закупца за издавање у закуп објеката јавног тоалета на граничном прелазу Прешево, прикупљањем писаних, затворених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 20.07.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

13.07.2022.

ОГЛАС БР. 13
о отуђењу непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 14.07.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

01.07.2022.

ОГЛАС БР. 12
о отуђењу непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 02.07.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

21.06.2022.

ПОНИШТАЈ ОГЛАСА
(Јавни оглас бр. 10)

Преузмите документ

који се објављује дана 21.06.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

13.06.2022.

ОГЛАС БР. 11
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 13.06.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

09.06.2022.

ОГЛАС БР. 10
о отуђењу непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 10.06.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

07.06.2022.

ОГЛАС БР. 9
ради отуђења покретних ствари у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 08.06.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

19.05.2022.

ОГЛАС БР. 8
о отуђењу непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 20.05.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

10.05.2022.

Решење
Министартва заштите животне средине

Преузмите документ

Преузмите документ - превод на босански

који се објављује дана 11.05.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

06.05.2022.

ОГЛАС
ради давања дела непокретности у закуп ради постављања вендинг и снек апарата путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 06.05.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

18.04.2022.

ОГЛАС БР. 7
о давању у закуп непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 19.04.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

24.03.2022.

ПОНИШТАЈУ ДЕЛА ОГЛАСА БРОЈ 5

Преузмите документ

који се објављује дана 25.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

17.03.2022.

ОГЛАС
ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 18.03.2022. у дневном листу Политика.

15.03.2022.

ОГЛАС БР. 6
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 16.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

10.03.2022.

ОГЛАС БР. 5
о отуђењу непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Преузмите документ

Преузмите Списак непокретности

који се објављује дана 11.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

08.03.2022.

ОГЛАС БР. 4
ради отуђења непокретности из својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 09.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

07.03.2022.

ОГЛАС БР. 3
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 07.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

01.03.2022.

ОГЛАС БР. 2
ради отуђења превозног средства - брода-потиснице ''Никола'' јединственог идентификационог броја 36000166 у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

Преузмите Образац понуде и изјаве

који се објављује дана 02.03.2022. у дневним новинама Српски телеграф.

17.01.2022.

ОГЛАС БР. 1
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања писмених понуда

Преузмите документ

који се објављује дана 17.01.2022. у дневним новинама.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво