МЕНИ
Насловна » Архива » Oгласи » Oгласи 2017

Oгласи који нису актуелни

22.12.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

а који се објављује у дневним новинама Српски Телеграф дана 23.12.2017 године

Преузмите оглас у PDF формату

14.12.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

који је објављен у дневном листу ,,Српски телеграф“ дана 14.12.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

Списак

27.11.2017.

ОГЛАС БР. 2 РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који је објављен 27.11.2017. године у дневним новинама Српски телеграф и Побједи-Република Црна Гора

Преузмите оглас у PDF формату

24.11.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који је објављен у дневном листу ,,Политика“ дана 24.11.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

14.11.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - АУТО ДЕЛОВА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који је објављен у дневном листу ,,Српски телеграф“ дана 14.11.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

Списак 1

Списак 2

Списак 3

Списак 4

08.11.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који је објављен у дневном листу ,,Српски телеграф“ дана 08.11.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

03.11.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора извођача радова на вађењу потонулих пловила, терета и других ствари са њих из Прегледа потонулих пловила на рекама Дунав, Тиса и Сава, прикупљањем писаних, затворених понуда

који је објављен у дневном листу ,,Српски телеграф“ дана 03.11.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

31.10.2017.

НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

који је објављен у дневном листу ,,Српски телеграф“ дана 31.10.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

31.10.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БРОЈ 17
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

који је објављен у дневном листу ,,Српски телеграф“ дана 31.10.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

17.10.2017.

ОГЛАС бр 1
ОТУЂЕЊА ПРЕВОЗНИХ СТВАРИ - ПЛОВИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који је објављен у дневном листу ,,Српски телеграф“ дана 17.10.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

12.10.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - АУТО ДЕЛОВА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који је објављен у дневним новинама ,,Српски телеграф“ дана 12.10.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите Списак 1 у XLSX формату

Преузмите Списак 2 у XLSX формату

Преузмите Списак 3 у XLSX формату

06.10.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

који је објављен у дневном листу ,,Политика“ дана 06.10.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

13.09.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда

који је објављен у дневном листу ,, Српски телеграф“ дана 13.09.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

01.09.2017.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

који ће бити објављен у дневним новинама ,,Српски телеграф“ дана 02.09.2017. године

Преузмите оглас у PDF формату

Преузмите табеларни приказ непокретности које су предмет оглашавања

24.08.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 14
О отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

који ће бити објављен у дневним новинама ,,Српски телеграф“ дана 25 08 2017 године

Преузмите оглас у PDF формату

18.08.2017.

ИСПРАВКА ОГЛАСА ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОРИСНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ОБЈАВЉЕНОГ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „ПОБЈЕДА“ДАНА 11.АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

која ће бити објављена 19. августа 2017. године у дневним новинама "ПОБЈЕДА" - Црна Гора

Преузмите оглас у PDF формату

11.08.2017.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОРИСНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ

Објављен у дневним новинама "ПОБЈЕДА" у Републици Црна Гора, дана 11. августа 2017.

Преузмите оглас у PDF формату

02.08.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 5)

Објављен 02.08.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.07.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Објављен 31.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

14.07.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 13
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања писмених понуда

Објављен 14.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOCX формату

12.07.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 12.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOCX формату

11.07.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 11.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOC формату

11.07.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 11.07.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у DOC формату

23.06.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 5)

Објављен 23.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

23.06.2017.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 23.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

21.06.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 12
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Објављен 21.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

21.06.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 21.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

09.06.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 10
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 09.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

07.06.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 11
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 07.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

01.06.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 01.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

01.06.2017.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 01.06.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

25.05.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 25.05.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

19.05.2017.

ОГЛАС бр. 9
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Објављен 19.05.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

11.05.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 11.05.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

05.05.2017.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 05.05.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

24.04.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 8
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 24.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

24.04.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 24.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

21.04.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 7
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 21.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

21.04.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 6
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Објављен 21.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

18.04.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 18.04.2017. у дневном листу „Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

07.04.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 07.04.2017. у дневном листу „Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

06.03.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 06.03.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

02.03.2017.

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Објављен 02.03.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

28.02.2017.

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Објављенa 28.02.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

22.02.2017.

Изменa и допунa
НЕОБАВЕЗУЈУЋЕГ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ „БЕОГРАД ЦЕНТАР“ И ПРАТЕЋИХ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА

Објављенa 22.02.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2017.

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 31.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 5
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 31.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

02.02.2017.

Изменa текста јавног огласа бр. 5

Објављенa 02.02.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

31.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Оглас објављен 31.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње, путем прикупљања понуда

Оглас објављен 31.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

30.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 2
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 30.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

30.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 2
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 30.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

30.01.2017.

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

Оглас објављен 30.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

31.01.2017.

Исправка огласа

27.01.2017.

О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 27.01.2017. у дневним новинама ,,Српски телеграф“

Преузмите оглас у PDF формату

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво