МЕНИ
Насловна » Архива » Oгласи » Oгласи 2020

Oгласи који нису актуелни

25.12.2020.

ОГЛАС БР. 34
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – ЗАКУПЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОТВОРЕНОГ ПАРКИНГ ПРОСТОРА ЗА КАМИОНЕ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „ХОРГОШ“, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 28.12. у дневном листу Српски телеграф.

25.12.2020.

ОГЛАС БР. 33
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите списак непокретности у PDF формату

који оглас се објављује дана 26.12. у дневном листу Српски телеграф.

21.12.2020.

ОГЛАС БР. 32
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 21.12. у дневном листу Српски телеграф.

21.12.2020.

ОГЛАС БР. 31
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Преузмите списак непокретности у PDF формату

који оглас се објављује дана 21.12. у дневном листу Српски телеграф.

21.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБЈАВЉИВАЊУ ИЗМЕНЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНОГ ПОЗИВА БР. RHP-W7-PA/PC4-2019 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ СТАНОВА И НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈЕ СЕ ГРАНИЧЕ СА НАВЕДЕНОМ ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОБЈАВЉЕНOГ ДАНА 30. МАЈА 2019. ГОДИНЕ

Преузмите документ

04.12.2020.

ОГЛАС БР. 30
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 7.12. у дневном листу Српски телеграф.

02.12.2020.

ОГЛАС БР. 28
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 3.12. у дневном листу Српски телеграф.

30.11.2020.

ОГЛАС БР. 29
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Изјава

који оглас се објављује дана 1.12. у дневном листу Српски телеграф.

20.11.2020.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 20.11. дневним новинама „ Политика“

16.11.2020.

ОГЛАС БР. 27
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 17.11. у дневном листу Српски телеграф.

13.11.2020.

ОГЛАС БР. 26
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА УСТУПАЊЕ ИСКОРИШЋАВАЊА ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Изјава

који оглас се објављује дана 14.11. у дневном листу Српски телеграф.

12.11.2020.

ОГЛАС БР. 25
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 12.11. у дневном листу Српски телеграф.

26.10.2020.

ОГЛАС БР. 24
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 26.10. у дневном листу Српски телеграф.

09.10.2020.

ОГЛАС БР. 23
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ БАЊСКОГ КОМПЛЕКСА „ЗЛАТАР“ У НОВОЈ ВАРОШИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 09.10. у дневном листу Српски телеграф.

07.10.2020.

ОГЛАС БР. 22
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

Изјава

који оглас се објављује дана 07.10. у дневним новинама Српски телеграф.

05.10.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР. RHP-W9-PA/PC1-2020
за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије
на територији града Београд

Преузмите документ

ОБРАЗАЦ 1: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

07.09.2020.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 07.09 у дневним новинама Српски телеграф.

04.09.2020.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ

који оглас се објављује дана 04.09 у дневним новинама „Политика“.

24.08.2020.

ОГЛАС БР. 20
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

Преузмите списак непокретности у PDF формату

који оглас се објављује дана 24.08 у дневним новинама Српски телеграф.

21.07.2020.

ОГЛАС БР. 19
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

који оглас се објављује дана 22.07 у дневним новинама Српски телеграф.

13.07.2020.

ОГЛАС БР. 18
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

који оглас се објављује дана 14.07 у дневним новинама Српски телеграф.

13.07.2020.

ОГЛАС БР. 17
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ - ОБЈЕКАТА И ЗЕМЉИШТА КОЈИ ЧИНЕ КОМПЛЕКС СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ''ВРАЊСКА БАЊА'' ВРАЊСКА БАЊА

Преузмите документ у PDF формату

који оглас се објављује дана 13.07 у дневним новинама Српски телеграф.

08.07.2020.

ПОНИШТАЈ ОГЛАСА БР. 16

Преузмите документ

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 09.07.2020. године.

23.06.2020.

ОГЛАС БР. 16
ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ БАЊСКОГ КОМПЛЕКСА „ЗЛАТАР“ У НОВОЈ ВАРОШИ

Преузмите документ у PDF формату

који оглас се објављује дана 24.06 у дневним новинама Српски телеграф.

19.06.2020.

ОГЛАС БР. 15
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

Изјавa понуђача у PDF формату

који оглас се објављује дана 20.06 у дневним новинама Српски телеграф.

12.06.2020.

ОГЛАС БР. 14
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

Изјавa понуђача у PDF формату

који оглас се објављује дана 13.06 у дневним новинама Српски телеграф.

09.06.2020.

ОГЛАС БР. 13
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ЗАКУПЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНО - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА НОВОИЗГРАЂЕНОМ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „ХОРГОШ“, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ, ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 09.06.2020. године.

01.06.2020.

ИЗМЕНA
НЕОБАВЕЗУЈУЋЕГ ПОЗИВА АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ

Преузмите документ у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана o2.06.2020. године.

26.05.2020.

ОГЛАС БР. 12
ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 27.05.2020. године.

21.05.2020.

НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Преузмите документ у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 21.05.2020. године.

12.05.2020.

ОГЛАС БР. 11
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

Преузмите списак непокретности у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 12.05.2020. године.

08.05.2020.

ОГЛАС БР. 10
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ ЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 11.05.2020. године.

27.04.2020.

ОГЛАС БР. 9
ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 28.04.2020. године.

24.04.2020.

ОГЛАС БР. 8
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите документ у PDF формату

Преузмите списак непокретности у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 27.04.2020. године.

23.04.2020.

Закључка Владе, о умањењу висина закупнине за просторе на друмским граничним прелазима, за време трајања ванредног стања

Преузмите документ у PDF формату

10.03.2020.

ПОНИШТАЈ ОГЛАСА БР. 6

Преузмите документ у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 10.03.2020. године.

05.03.2020.

ОГЛАС БР. 7
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 06.03.2020. године.

27.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И ГРАНИЧНИХ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ( ПАЛИЛУЛА, КОВИН, КОВАЧИЦА, ОПОВО И АЛИБУНАР)

Преузмите јавни позив у PDF формату

Преузмите образац у PDF формату

14.02.2020.

ОГЛАС БРОЈ 6
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 15.02.2020. године.

07.02.2020.

ОГЛАС БРОЈ 5
ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РС, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 07.02.2020. године.

05.02.2020.

ОГЛАС БРОЈ 4
О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 06.02.2020. године.

05.02.2020.

ОГЛАС БРОЈ 3
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 06.02.2020. године.

04.02.2020.

ОГЛАС БРОЈ 1
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ЗАКУПЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНО - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „БАТРОВЦИ“

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 05.02.2020. године.

15.01.2020.

ОГЛАС БРОЈ 2
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

који се објављује у дневним новинама Српски телеграф дана 16.01.2020. године.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво