МЕНИ
Насловна » Архива » Oгласи »Oгласи 2015

Oгласи који нису актуелни

14.12.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА НИСУ ОТУЂЕНА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас објављен 14.12.2015. у дневним листовима ,,Политика“ и ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

18.11.2015

ЈАВНИ ОГЛАС БР. 1
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије ради изградње путем прикупљања понуда

а који је објављен 18.11.2015. у дневним новинама "Данас"

Преузмите документ у PDF формату

6.11.2015

О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Оглас објављен 6.11.2015. у дневним новинама ,,Политика"

Преузмите оглас у PDF формату

30.10.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на новоизграђеном граничном прелазу „Хоргош“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 27)

Оглас објављен 30.10.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

20.10.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕСНИКЕ ОГЛАСА РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 21.10.2015. године

У циљу узимања учешћа у јавном надметању за отуђење моторних возила, које ће се одржати дана 21. октобра 2015. године, у 08 часова, у згради Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр. 2, потребно је да сви регистровани учесници надметања буду присутни у 07,30 часова, у згради Палате.

Моле се учесници да, ради уласка у зграду Палате и учешћа у надметању, буду прикладно обучени.

05.10.2015.

Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Оглас објављен 05.10.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

25.09.2015.

Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини РС путем прикупљања писмених понуда

Оглас објављен 25.09.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

18.09.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на новоизграђеном граничном прелазу „Хоргош“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 26)

Оглас објављен 18.09.2015. год у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

03.09.2015.

Oбавештење за учеснике огласа ради отуђења моторних возила путем јавног надметања 04.09.2015.године

Преузмите оглас у PDF формату

03.09.2015.

Оглас бр.1 ради давања у закуп непокретности у јавној својини републике србије путем јавног надметања

Оглас објављен 03.09.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

15.09.2015.

Појашњења конкурсне документације, јавно надметање за давање у закуп пословног простора у објекту- гараже, СИВ, булевар Михајла Пупина бб- локал бр 4- угоститељство:

Питање бр.1:

Уколико два предузећа наступају заједнички на јавном надметању (у виду Конзорцијума), да ли се њихови биланси (2014 година) сабирају и да ли тиме испуњавају услов доле наведен:

Ставка бр. 4 - За просторе који су намењени за угоститељство или ноћни клуб: " Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 2014. Години остварио минимални промет у износу од 70.000.000 динара (седамдесет милиона динара)".

Одговор бр.1:

Општи услов неопходног финансијског капацитета - минимални промет у 2014. години у износу од 70.000.000 (седамдесет милиона динара) сматраће се испуњеним уколико двоје или више правних и/или физичких лица заједно остварују промет минимално у износу од 70.000.000 динара, с тим што је потребно поднети Уговор о конзорцијуму који предвиди солидарно јемство чланова конзорцијума.

30.07.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
„ Оглас за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача- закупца за издавање у закуп комерцијално- пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних , затворених понуда
(Оглас бр. 2)

Оглас објављен 30.07.2015. године у дневном листу „Данас“.

Преузмите оглас у PDF формату

09.07.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на граничном прелазу „Батровци“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 1)

Оглас објављен 09.07.2015. у дневном листу,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

03.07.2015.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање војске Србије путем прикупљања писмених понуда

Оглас објављен 03.07. 2015. у дневном листу ,,Политика“

Преузмите оглас у PDF формату

25.06.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА НИСУ ОТУЂЕНА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас објављен 25.06.2015. у дневном листу ,,Данас“

Преузмите оглас у PDF формату

16.06.2015.

ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача - закупца за издавање у закуп комерцијално - пословног простора на новоизграђеном граничном прелазу „Хоргош“, прикупљањем писаних, затворених понуда
(Оглас бр. 25)

Преузмите оглас у PDF формату

15.06.2015.

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

13.06.2015.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

09.06.2015.

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите оглас у PDF формату

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ОГЛАСЕ

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво