МЕНИ
Насловна » ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС

05.01.2021.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

01.12.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 Оглас се објављује у листу НСЗ-,,Послови“, дана 01.12.2021. године и на сајту СУКа.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

20.01.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 Оглас се објављује у листу НСЗ-,,Послови“, дана 20.01.2020. године и на сајту СУКа

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 1

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 2

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 3

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 4

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 5

04.02.2021.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 1

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 2

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 3

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 4

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 5

15.04.2021.

Листа кандидата који су испунили мерила за избор РМ 1

Листа кандидата који су испунили мерила за избор РМ 3

Листа кандидата који су испунили мерила за избор РМ 5

22.04.2021.

Листа кандидата који су испунили мерила за избор РМ 2 - НЕУСПЕХ КОНКУРСА

Листа кандидата који су испунили мерила за избор РМ 4 - НЕУСПЕХ КОНКУРСА

03.06.2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 Оглас се објављује у листу НСЗ-,,Послови“, дана 03.06.2020.године и  сајту СУКа

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 1

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 2

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 3

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 4

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 5

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 6

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 7

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 8

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 9

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 10

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 11

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ 12

23.06.2020.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 1

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 2

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 3

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 4

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 5

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 6

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 7

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 8

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 9

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 10

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 11

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак РМ 12