МЕНИ

Помоћници

Гордана Стијовић, Решењем о настављању рада на положају помоћника директора,постављена на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије - Сектор за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона, на пет година,Решењем Владе од 08. марта 2018. године.

Александра Гавриловић, постављена на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије - Сектор за имовински поступак, на пет година, Решењем Владе од 14. јануара 2022. године.

Драгана Гођевац Обрадовић, Решењем о постављању вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије, од 28. децембра 2021.године, на три месеца.

Ђорђије Рогановић, Решењем о постављању на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије-Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима од 10. фебруара 2022. године на пет година.

Ирена Марковић, Решењем о постављању вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије-Сектор за грађевинско земљиште, од 09.12.2021. године на шест месеци.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво