МЕНИ
Насловна » Контакти

Контакти

Контактирајте нас на:

Тел:

+ 381 11 3200890

+ 381 11 3200889

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Адреса: Краља Милана 16

11000 Београд

Србија

e-mail адреса: direkcija@rdi.gov.rs

Кабинет директора - Директор Joван Воркапић

1. Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије – в.д. Помоћник директора Драгана Гођевац Обрадовић

Тел:

+ 381 11 3200817

+ 381 11 3200895

Факс:

+ 381 11 3200817

+ 381 11 3200895

2. Сектор за имовински поступак - Помоћник директора Александра Гавриловић

Тел:

+ 381 11 3200874

+ 381 11 3200846

Факс:

+ 381 11 3200874

+ 381 11 3200846

3. Сектор за грађевинско земљиште -в.д. помоћник Ирена Марковић

Тел:

+ 381 11 3200816

+ 381 11 3200835

Факс:

+ 381 11 3200816

+ 381 11 3200835

4. Сектор за финансијско-материјалне и опште послове – начелник Одељења за финансијско-материјалне послове Јелена Аничић и
Начелник Одељења општих послова Љиљана Милутиновић

Тел:

+ 381 11 3200839

+ 381 11 3200801

Факс:

+ 381 11 3200839

+ 381 11 3200899

5. Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона - Помоћник директора Гордана Стијовић

Тел:

+ 381 11 3200821

Факс:

+ 381 11 3200821

6. Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима- Помоћник директора Ђорђије Рогановић

Тел:

+ 381 11 3200830

Факс:

+ 381 11 3200906

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво