MENI
Naslovna » Arhiva » Javne nabavke » Javne nabavke 2019. godina

Javne nabavke

29.11.2019.

Javna nabavka male vrednosti 47/19 - Nabavka i ugradnja nadzemne stacionarne kolske (kamionske) vage na graničnom prelazu Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

11.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

16.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2019.

Javna nabavka broj 40/19 – Zamena kontejnera na graničnom prelazu Vatin - objekti inspekcije

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

23.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2019.

Javna nabavka broj 39/19 – Nabavka usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji montažno-demontažnog objekta kontejnerskog tipa na GP Batrovci

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

24.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

31.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2019.

Javna nabavka broj 38/19 - Radovi na izgradnji montažno-demontažnog objekta kontejnerskog tipa na GP Batrovci

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

02.12.2019.

Pojašnjenje – pitanja i odgovori 1

20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

26.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.11.2019.

Javna nabavka broj 42/2019 –Nabavka i ugradnja svetlosne signalizacije-piktograma na graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

04.12.2019.

Pojašnjenje – pitanja i odgovori 1

Pojašnjenje – pitanja i odgovori 2

12.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

16.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.11.2019.

Javna nabavka male vrednosti broj 41/2019 – Usluge čišćenja zgrada

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

04.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

06.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2019.

Javna nabavka broj 36/2019 – Nabavka radova na izgradnji graničnog prelaza Bajina Bašta

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

22.11.2019.

Izmenjena konkursna dokumentacija

28.11.2019.

Pojašnjenje – pitanja i odgovori 1

09.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

13.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2019.

Javna nabavka broj 37/2019 – Nabavka usluge stručnog nadzora na izgradnji graničnog prelaza Bajina Bašta

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

11.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

23.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.10.2019.

Javna nabavka broj 29/19 – Radovi na zaprečavanju na graničnim prelazima prema Crnoj Gori

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

29.10.2019.

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

21.11.2019.

Odluka o obustavi postupka

29.11.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka

25.10.2019.

Javna nabavka broj 31/19 – Nabavka usluga stručnog nadzora nad adaptacijom nadstrešnice na GP Batrovci

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

12.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora

18.11.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.10.2019.

Javna nabavka broj 30/19 – Izvođenje radova na adaptaciji nadstrešnice na GP Batrovci

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

12.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora

18.11.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.10.2019.

Javna nabavka male vrednosti 33/2019 – Usluga održavanja automatskih rampi na graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

04.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora

06.11.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.10.2019.

Centralizovana javna nabavka 2/2019 – računarska oprema

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 12

20.11.2019.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 13

04.10.2019.

Javna nabavka broj 32/2019 – Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izvođenje radova na vodovodnoj mreži za granične prelaze

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

07.10.2019.

Izmena konkursne dokumentacije

28.10.2019.

Odluka o obustavi postupka za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

08.11.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru –Partija 2

12.11.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 1

20.08.2019.

Javna nabavka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 27/19 - Izvođenje radova na restauraciji zgrade Železničke stanice u Beogradu

Preuzmite Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

23.08.2019.

Pојаšnjеnjе – pitаnjа i оdgоvоri 1

Izmеnjеnа tеhničkа spеcifikаciја-Prilоg 1

02.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora

09.09.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.08.2019.

Javna nabavka broj 26/2019 - Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za dogradnju proširenje nadstrešnice na GP Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

24.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora

30.09.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.08.2019.

Centralizovana javna nabavka 9/2019 – kancelarijski nameštaj

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

15.07.2019.

Centralizovana javna nabavka 5/2019 – električna energija

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

12.07.2019.

Centralizovana javna nabavka 3/2018 – osiguranje imovine

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 7

15.07.2019.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

11.07.2019.

Javna nabavka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 22/19 - Usluga održavanja aplikativnog softvera ,,Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini“

Preuzmite obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

15.07.2019.

Izmena konkursne dokumentacijе

Model ugovora

Obrazac VII-3

19.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora

30.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.07.2019.

Centralizovana javna nabavka 10/2019 - nabavka original tonera za ostale uređaje Brother

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF formatu

03.07.2019.

Centralizovana javna nabavka 6/2017 - električna energija

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF formatu

25.06.2019.

Centralizovana javna nabavka 8/2017 - original toneri za HP uređaje

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF formatu

20.06.2019.

Javna nabavka broj 21/19 - Nabavka uređaja za proširenje sistema arhiviranja video nadzora na graničnim prelazima (storidža)

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

25.06.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

15.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora

15.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.06.2019.

Javna nabavka broj 20/19 - Nabavka i postavljanje dva montažno-demontažna sanitarna kontejnera, na GP Godovo i na GP Preševo

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

19.06.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

27.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora

03.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.06.2019.

Javna nabavka broj 19/19 - Nabavka i postavljanje posebnih oznaka, tabli i signalizacije na graničnim prelazima

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

21.06.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

Izmena konkursne dokumentacije – specifikacija

19.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora

08.08.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.06.2019.

Javna nabavka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 17/19 - Izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnog objekta-zgrade u ul. Kosovska 31, Beograd

Preuzmite obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

17.06.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

25.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora

04.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2019.

Odluka o izmeni ugovora

07.06.2019.

Javna nabavka male vrednosti broj 18/19 - Nabavka klima uređaja sa ugradnjom, uz demontažu i održavanje postojećih klima uređaja, za potrebe graničnih prelaza

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

18.06.2019.

Odluka o obustavi postupka

24.06.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka

22.05.2019.

Javna nabavka male vrednosti broj 15/19 - Održavanje automatskih rampi na graničnim prelazima

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

03.06.2019.

Odluka o obustavi postupka

24.06.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka

16.05.2019.

Javna nabavka broj 13/19 - Nabavka i ugradnja automatskih rampi sa demontažom postojećih

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

23.05.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

31.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora

19.06.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.05.2019.

Javna nabavka broj 11/19 - Nabavka tekućeg održavanja na mašinskim instalacijama na objektima drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

04.06.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

Izmenjena konkursna dokumetacija

13.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora

01.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.05.2019.

Javna nabavka broj 10/19 - Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na građevinskim radovima , na i u objektima drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

09.05.2019.

Izmenjena konkursna dokumetacija

23.05.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

Prečišćena konkursna dokumentacija

28.05.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 2

14.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.04.2019.

Javna nabavka broj 8/19 - Nabavka usluga – tekućeg održavanja i hitnih intervencija na elektroinstalacijama za potrebe drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

06.05.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

09.05.2019.

Izmenjena konkursna dokumetacija

31.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora

14.06.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.04.2019.

Javna nabavka male vrednosti JNMV broj 6/19 - Nabavka kamera za granične prelaze, sa demontažom i montažom

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

18.04.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 1

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 2

19.04.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori 3

25.04.2019.

Odluka o dodeli ugovora

20.05.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.04.2019.

Javna nabavka broj 5/19 - Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za adaptaciju nadstrešnica na graničnim prelazima Batrovci i Preševo

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

17.04.2019.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

20.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora

07.06.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.02.2019.

Javna nabavka male vrednosti JNMV broj 4/19 - Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

19.02.2019.

Pojašnjenje - pitanje i odgovori

26.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora

11.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.02.2019.

Javna nabavka male vrednosti JNMV broj 3/19 - Održavanje elektro-energetskog sistema instalacija u objektima GP Horgoš

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

18.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora

04.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo